Κατηγορίες Προϊόντων

Υπηρεσίες Σε Δικτυακό Εξοπλισμό

Με βασικό γνώμονα την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της ,η Professional Services προσφέρει τεχνική υποστήριξη  σε όλα τα δικτυακά και μη προϊόντα τόσο πριν την πώληση όσο και μετά.

Καθώς η εταιρεία μας απευθύνεται σε συνεργάτες που παρέχουν πλήρη υποστήριξη στους πελάτες τους, δίνει με τη σειρά της έμφαση στη πλήρη υποστήριξη των συνεργατών της.

Διαθέτοντας την κατάλληλη υποδομή και τεχνογνωσία, η εταιρία είναι σε θέση να προσφέρει λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας προς τους πελάτες της.

Η Professional Services έχει την ικανότητα να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να υποστηρίζει ολοκληρωμένα συστήματα, προτείνοντας πάντα λύσεις που παρέχουν μεγάλη ευελιξία στον πελάτη.

Για την εξασφάλιση πλήρους συμβατότητας και σωστής λειτουργικότητας των συστημάτων και την παράδοση αποδοτικών παραμετροποιημένων λύσεων, υπάρχει διαθέσιμη πλήρης και ολοκληρωμένη σειρά συμβουλευτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη.

Η τεχνική υποστήριξη της Professional Services αποτελείται από ομάδα έμπειρων Μηχανικών Συστημάτων που μπορούν να προσφέρουν την κατάλληλη λύση ανά περίπτωση.

 Όλα τα προϊόντα που μεταπουλά καλύπτονται με την εγγύηση που προσφέρει ο εκάστοτε κατασκευαστής. Σε πολλές περιπτώσεις που ο εξοπλισμός θεωρείται κρίσιμος προσφέρεται η δυνατότητα  σύναψης συμβολαίου συντήρησης. Η  εταιρεία μας  εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό πελατών με συμβόλαια συντήρησης, προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες του κάθε πελάτη μας  

Ό,τι απαίτηση και να έχετε, ρωτήστε μας. Είμαστε σίγουροι ότι έχουμε την απάντηση που χρειάζεστε!

 

     

PROFESSIONAL SERVICES INTEGRATED NETWORKING AND POWER SOLUTIONS © 2024