Κατηγορίες Προϊόντων

Η Εταιρία

Η Professional Services ιδρύθηκε το 2013 ως αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας στον χώρο των τηλεπικοινωνιών και UPS (συστήματα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας). Κύριος τομέας δραστηριότητάς της είναι η διανομή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών που αφορούν ενσύρματα και ασύρματα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα καθώς και UPS.

Σαν εταιρία:

♦Εστιάζουμε στην ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών μας παρέχοντας λύσεις σχεδιασμένες για τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη μεμονωμένα.

♦Αποτελούμαστε από ανθρώπους με γνώσεις και πάθος για αυτό που κάνουν. Κύριο μέλημά μας είναι η συνεχής εκπαίδευση καθώς και η έρευνα και ανάπτυξη πάνω στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Δεσμευόμαστε σαν ομάδα να λειτουργούμε με επίκεντρο τον πελάτη και να είμαστε στο επίκεντρο της τεχνολογικής καινοτομίας.

♦Επιλέγουμε κορυφαίους κατασκευαστικούς οίκους παγκοσμίως ως προμηθευτές αναπτύσσοντας μακροχρόνιες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Συνεργαζόμαστε επιτυχώς με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς της ελληνικής αγοράς.
 

 
 

     

PROFESSIONAL SERVICES © 2022