Κατηγορίες Προϊόντων

Εταιρικό Προφίλ

Η Professional Services ιδρύθηκε το 2013 ως αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας στον χώρο των τηλεπικοινωνιών και UPS (συστήματα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας). Κύριος τομέας δραστηριότητάς της είναι η διανομή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών που αφορούν ενσύρματα και ασύρματα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα καθώς και UPS.

Σαν εταιρία:

♦Εστιάζουμε στην ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών μας παρέχοντας λύσεις σχεδιασμένες για τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη μεμονωμένα.

♦Αποτελούμαστε από ανθρώπους με γνώσεις και πάθος για αυτό που κάνουν. Κύριο μέλημά μας είναι η συνεχής εκπαίδευση καθώς και η έρευνα και ανάπτυξη πάνω στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Δεσμευόμαστε σαν ομάδα να λειτουργούμε με επίκεντρο τον πελάτη και να είμαστε στο επίκεντρο της τεχνολογικής καινοτομίας.

Συνεργαζόμαστε επιτυχώς με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς της ελληνικής αγοράς.

♦Επιλέγουμε κορυφαίους κατασκευαστικούς οίκους παγκοσμίως ως προμηθευτές αναπτύσσοντας μακροχρόνιες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

 
 

     

PROFESSIONAL SERVICES © 2022