Κατηγορίες Προϊόντων

Εγγύηση

Η εγγύηση παρέχεται για τα προϊόντα που εμπορεύεται η Professional Services και καλύπτει τα ελαττώματα που παρουσιάζονται εντός του χρόνου της εγγύησης και οφείλονται αποδεδειγμένα σε αβλεψίες ή/και παραλείψεις του κατασκευαστή.  Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης ποικίλει από προϊόν σε προϊόν και ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του από τον συνεργάτη μας η οποία αποδεικνύεται από έγκυρο τιμολόγιο της εταιρίας μας προς αυτόν. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, η Professional Services αναλαμβάνει την επισκευή του προϊόντος χωρίς οικονομική επιβάρυνση του πελάτη (είτε εντός εταιρίας είτε με αποστολή του προβληματικού προϊόντος στον οίκο για επισκευή μέσω της διαδικασίας RMA.).

Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος , η Professional Services αντικαθιστά το ελαττωματικό προϊόν με άλλο ίδιο ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.

Ο χρόνος ελέγχου και επισκευής / αντικατάστασης είναι όσο το δυνατόν πιο άμεσος, υπολογίζεται προσεγγιστικά σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες (μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση σε ιδιαίτερες περιπτώσεις που σχετίζονται με καθυστέρηση από τον κατασκευαστικό οίκο, έλλειψη ανταλλακτικών, αργίες κτλ).

Στην περίπτωση βλάβης εντός εγγύησης, ο πελάτης θα πρέπει να επιστρέψει το προϊόν στα γραφεία μας (Ναυπάκτου 18, Μελίσσια) ώστε να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος από το τεχνικό τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση της φόρμας rma που βρίσκεται online (https://www.profser.gr/index.php?route=account/return/insert)

Ο τρόπος αποστολής και τα έξοδα μεταφοράς προς την Professional Services είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.

 

     

PROFESSIONAL SERVICES INTEGRATED NETWORKING AND POWER SOLUTIONS © 2023